Strona główna

Poradnia Małżeńska i Rodzinna
JA I TY

Rozmowy online i stacjonarne

Mediacje pojednawcze

Mediacje pojednawcze są alternatywą dla rozwodów i terapii. Jest to propozycja dla tych osób, które chcą podjąć współpracę, aby przyjrzeć się swojej sytuacji osobistej, małżeńskiej i rodzinnej. Pracujemy wówczas na trzech płaszczyznach. Dotykamy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Akcent położony jest na teraźniejszości i przyszłości, ale nie wyklucza się rozmów o przeszłości, po to aby dotrzeć do źródeł sporu oraz odnaleźć zagubioną miłość. Mediator pomaga stronom w poszukiwaniu dróg wyjścia ze sporu. Strony same poszukują rozwiązań, które ich usatysfakcjonują. Wydobywają przeszłość po to, aby się z nią pożegnać i nie wracać do niej, ponieważ nie można jej już zmienić. Mediator trzyma się zasady bezstronności i neutralności, wspiera komunikację stron, w taki sposób, aby pomimo dzielących ich trudnych uczuć i emocji, doszło do porozumienia. Rozwiązanie sporu zakłada uregulowanie części spraw.

Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy, jakie mogą pojawić się w małżeństwie i  rodzinie. Pogłębiona refleksja nad własnym postępowaniem i nad wzajemnymi relacjami sprzyja w  podejmowaniu takich zmian, które pomogą zbudować takie porozumienie w rodzinie, którejest oparte na wzajemnych szacunku a to daje poczucie bliskości i miłości, które z kolei  daje zadowolenie i satysfakcję. Istotą poradnictwa jest tworzenie warunków do odzyskania lub zbudowania możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, podjęcia właściwych decyzji i unikania w przyszłości takich działań, które przynoszą kłopoty.

Praca indywidualna nad problemem

Praca indywidualna nad problemem:

 • Brak poczucia własnej wartości – Budowanie poczucia własnej wartości
 • Brak umiejętności rozpoznawania, nazywania i właściwego komunikowania swoich uczuć i emocji – Nauka umiejętności rozpoznawania, nazywania i właściwego komunikowania swoich uczuć i emocji
 • Brak umiejętności obrony swoich granic – Nauka umiejętności stawiania granic
 • Brak asertywności – Nauka asertywności

Warsztaty i szkolenia

 • Warsztaty tematyczne rozwojowe
 • Warsztaty doszkalające dla mediatorów
 • Superwizja indywidualna
 • Superwizja grupowa
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców

FORMA SPOTKAŃ

Spotkania odbywają się w formie:

 • video rozmowy
 • rozmowy telefonicznej
 • spotkań na żywo w Specjalistycznym Gabinecie Lekarskim Pro Familia, Pasaż Ursynowski 1, Warszawa – Metro Stokłosy

CENNIK

Spotkania indywidualne, mediacje, poradnictwo

zarówno rozmowa video, telefoniczna, na żywo:

1 godzina – 100 zł

1.5 godziny – 150 zł

2 godziny – 200 zł

itd.

Superwizja:

Indywidualna 1 godzina – 150 zł

Grupowa 5 osób 2 godziny – 80 zł/osoby

Grupowa 10 osób 3 godziny – 60 zł/osoby

Warsztaty, szkolenia, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców:

Cena zmienna – podawana w ogłoszeniach

Bożena Pustoła

Magister Nauk o Rodzinie, Doradca Życia Rodzinnego, Mediator,
Nauczyciel Naturalnego Planowania Rodziny wg metody prof. Rötzera

Rozmowy online i stacjonarne