Poradnia

Poradnia Małżeńska i Rodzinna
JA I TY

Rozmowy online i stacjonarne

Mediacje pojednawcze

Mediacje pojednawcze są alternatywą dla rozwodów i terapii. Są propozycją dla tych osób, które chcą podjąć współpracę, aby przyjrzeć się swojej sytuacji osobistej, małżeńskiej i rodzinnej. Pracujemy wówczas na trzech płaszczyznach – dotykamy przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Akcent położony jest na teraźniejszości i przyszłości, ale – żeby dotrzeć do źródeł sporu i odnaleźć zagubioną miłość  – nie wyklucza się rozmów o przeszłości. Wydobywanie przeszłości pozwala na pożegnanie się z nią i nie wracanie do niej, ponieważ już nie można jej zmienić. Mediator pomaga stronom w poszukiwaniu dróg wyjścia ze sporu. Strony same wybierają rozwiązania, które ich usatysfakcjonują. Mediator trzyma się zasady bezstronności i neutralności, wspiera komunikację stron w taki sposób, aby pomimo dzielących je trudnych uczuć i emocji, doszło do porozumienia. Rozwiązanie sporu zakłada uporządkowanie części spraw.

Poradnictwo rodzinne

Poradnictwo rodzinne obejmuje szeroko rozumiane problemy, jakie mogą pojawić się w małżeństwie i w rodzinie. Pogłębiona refleksja nad własnym postępowaniem i nad wzajemnymi relacjami sprzyja w dokonywaniu takich zmian, które pomogą zbudować – oparte na wzajemnym szacunku – porozumienie w rodzinie. Daje to poczucie bliskości i miłości, a w dalszej perspektywie zadowolenie i satysfakcję. Istotą poradnictwa jest tworzenie warunków do odzyskania lub stworzenia możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, podjęcia właściwych decyzji i unikania w przyszłości takich działań, które przynoszą kłopot.

 

Praca indywidualna nad problemem

 • Brak poczucia własnej wartości – Budowanie poczucia własnej wartości
 • Brak umiejętności rozpoznawania, nazywania i właściwego komunikowania swoich uczuć i emocji – Nauka umiejętności rozpoznawania, nazywania i właściwego komunikowania swoich uczuć i emocji
 • Brak umiejętności obrony swoich granic – Nauka umiejętności stawiania granic
 • Brak asertywności – Nauka asertywności

Warsztaty i szkolenia

 • Warsztaty tematyczne rozwojowe
 • Warsztaty doszkalające dla mediatorów
 • Superwizja indywidualna
 • Superwizja grupowa
 • Szkoła dla rodziców i wychowawców

FORMA SPOTKAŃ

 • Rozmowa wideo
 • Rozmowa telefoniczna
 • Spotkania w gabinecie w Specjalistycznym Gabinecie Lekarskim Pro Familia, Pasaż Ursynowski 1, Warszawa – Metro Stokłosy

CENNIK

Spotkania indywidualne, mediacje, poradnictwo 

(rozmowa wideo, telefoniczna, w gabinecie):

1 godzina – indywidualnie – 150 zł

1 godzina – para – 200 zł

Warsztaty, szkolenia, Szkoła dla Rodziców i Wychowawców:

Cena podawana w ogłoszeniach.

Bożena Pustoła

magister nauk o rodzinie, doradca życia rodzinnego, mediator,
nauczyciel naturalnego planowania rodziny według metody prof. Rötzera

Rozmowy online i stacjonarne