POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności i plików cookies

 1. Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://mediacjepojednawcze.pl oraz korzystania z usług.
 2. Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
 3. Administratorem strony i danych osobowych jest: Bożena Pustoła prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Poradnia Małżeńska i Rodzinna Ja i Ty. Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Szkolenia. Bożena Pustoła. NIP: 526-219-33-04. Adres kontaktowy e-mail: kontakt@mediacjepojednawcze.pl. Adres do korespondencji: 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44/98. Miejsce wykonywania usługi: Pasaż Ursynowski 1, 02-784 Warszawa.
 4. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  1. korzystania ze strony internetowej. Dane dotyczą plików cookies. Podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych. (Więcej informacji o plikach cookies poniżej na końcu Polityki prywatności.)
  2. kontaktu przez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub adres e-mail. Dane dotyczą imienia, nazwiska, adresu e-mail. Podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie (wynikające z zainicjowania kontaktu przez Klienta) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie działalności gospodarczej Administratora. Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego, chyba że przepisy prawa wymagają dłuższego okresu. Podanie potrzebnych danych osobowych do nawiązania kontaktu jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu i korespondencji.
  3. umawiania i realizacji wizyt: kontaktu przed wizytą, umówienia wizyty, realizacji spotkań, przekazywania informacji przed wizytą i między spotkaniami, wystawiania rachunków i faktur, otrzymania opinii o wykonanej usłudze. Dane dotyczą: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail; nazwy firmy, adresu siedziby, nr NIP – w przypadku wystawiania faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest realizacja umowy-usługi oraz prawnie uzasadniony interes Administratora danych polegający na podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie działalności gospodarczej Administratora i otrzymania opinii o wykonanej usłudze. Dane będą przetwarzane do czasu wywiązania się z obowiązków prawnych i podatkowych zgodnie z przepisami prawa. W przypadku celu dochodzenia i obrony przed roszczeniami – dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora przez okres przedawnienia roszczeń. Podanie potrzebnych danych osobowych do wykonania usługi jest dobrowolne, ale niezbędne do umówienia i wykonania usługi.
  4. w przypadku przetwarzania danych na platformach społecznościowych, dane będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania stroną na platformach społecznościowych (Facebook), komunikacji, kierowania treści marketingowych w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Dane te będą przetwarzane wyłącznie wtedy gdy zdecydujesz się na polubienie strony/wybranie opcji Obserwuj lub w inny sposób zostawisz swoje dane na platformie zarządzanej przeze mnie, np. w formie umieszczenia wpisu lub komentarza. Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony lub do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu co może nastąpić poprzez odkliknięcie opcji „Lubię to” „Obserwuj”, usunięcie komentarza/wpisu lub w inny sposób przewidziany w ramach platformy/strony lub poprzez skontaktowanie się ze mną. Informuję, że zasady odnoszące się do strony/Fanpage ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona/ Fanpage ustala podmiot zarządzający tymi portalami. Współadministrowanie: Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby statystyk zbieranych w ramach platformy Facebook jest Bożena Pustoła zwana dalej Administratorem oraz Facebook Ireland Limited, z siedzibą pod adresem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia, zwany dalej Współadministratorem. Dane te są przetwarzane w oparciu o umowę współadministrowania przez ww. podmioty. Administrator przetwarza dane w oparciu o uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. W sprawach dotyczących danych osobowych można kontaktować się zarówno z Administratorem, jak i Współadministratorem. Szczegółowe zasady dot. współadministrowania danymi, w tym informacje o przysługującym prawach opisane zostały na stronie Informacje o statystykach strony: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum
 5. Państwa dane podawane w celu realizacji usługi oraz kontaktu mailowego lub przez formularz kontaktowy nie są przetwarzane do celów marketingowych.
 6. Dane nie są wykorzystywane do automatycznego profilowania.
 7. Strona https://mediacjepojednawcze.pl korzysta z szyfrowania SSL.
 8. Dane są przekazywane innym podmiotom tylko wtedy gdy jest to niezbędne do np. realizacji umowy lub realizacji innego celu przetwarzania. W razie potrzeby, dane są przekazywane następującym odbiorcom: podmiotom świadczącym usługi hostingowe, informatyczne, księgowe, usługę wystawiania faktur, operatorowi płatności i innym podmiotom współpracującym przy realizacji umowy czy przesyłanych zapytań (w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji celu przetwarzania). Wszystkie podmioty, którym są powierzane przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez europejskie przepisy prawa RODO.
 9. W sytuacji gdy dane będą przekazane poza EOG, nastąpi to w oparciu o zgodę, standardowe klauzule umowne lub w oparciu o inne zabezpieczenia przewidziane RODO. Dane mogą być przekazane wyłącznie podmiotom spoza EOG, które gwarantują najwyższą ochronę i bezpieczeństwo danych (Google Inc., Facebook Inc.).
 10. Dane osobowe nie są udostępniane innym nieuprawnionym podmiotom. Dane osobowe  są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych.
 11. Posiadają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo dostępu do Twoich danych,
 • prawo do sprostowania Twoich danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do usunięcia Twoich danych,
 • prawo do przenoszenia Twoich danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych,
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych (jeśli była wcześniej udzielona),
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do niektórych czynności przetwarzania danych osobowych, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązki m.in. np. przechowywania dokumentacji księgowej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki te nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze Strony, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
 3. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celu korzystania z narzędzi statystycznych, reklamowych, społecznościowych (Google, Facebook) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony. Strona wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów: Facebook i Google, mogą wykorzystywać pliki cookies, sygnały nawigacyjne i podobne technologie do gromadzenia lub odbierania informacji z witryny i innych miejsc w Internecie i używać ich do świadczenia usług pomiarów i targetowania reklam.
 4. Zapewniona jest możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji może wiązać się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook.
 5. Administrator stosuje technologie obserwujące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
  • kod Google Analytics – w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową. Pomagają udoskonalić Stronę.
  • zabezpieczenia reCAPTCHA – w celu ochrony strony Administratora przed robotami i spamem za pośrednictwem formularzy kontaktowych.
 6. Użytkownik może zmienić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach swojej przeglądarki. Pliki cookies mogą być usunięte przez Użytkownika, za pomocą odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej. W przypadku uniemożliwienia przechowywania plików cookies, korzystanie ze strony może być utrudnione.
 7. Użytkownik może usunąć zebrane pliki cookies.
 8. Dowiedz się więcej o ciasteczkach.